VELKOMMEN TIL STEDET CRAZY STEROIDER DANMARK
 

Fordi vi ikke indsamler eller bestemmer brugen af personlige data indeholdt i klientdataene, og fordi de ikke bestemmer de formål, som sådanne personlige data indsamles til, midlerne til at indsamle sådanne personlige data eller brugen af sådanne personlige data, Vi handler ikke som datacontroller i henhold til Den Europæiske Unions almindelige databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679, i det følgende benævnt “GDPR”) og har ikke de tilknyttede ansvar under GDPR.